W sprawie:
przyjęcia regulaminu przyznawania przez Gminę Stąporków stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Data uchwały:
2010-12-30

Numer uchwały:
IV/20/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego