W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Data uchwały:
2010-12-30

Numer uchwały:
IV/19/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r