W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2010r

Data uchwały:
2010-12-30

Numer uchwały:
IV/17/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia