ZARZĄDZENIE NR 53 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 21 czerwca 2006 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.