ZARZĄDZENIE NR 34 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 15 maja 2006 roku

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza.