ZARZĄDZENIE NR 31 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 5 maja 2006 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.