ZARZĄDZENIE NR 29 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.