ZARZĄDZENIE NR 8 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 3 lutego 2006 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrekora Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrowążu.