ZARZĄDZENIE NR 6 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 30 stycznia 2006 roku

w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.