ZARZĄDZENIE NR 9 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 9 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.