ZARZĄDZENIE NR 3 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 20 stycznia 2006 roku

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie.