ZARZĄDZENIE NR 2 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 19 stycznia 2006 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność gminy.