ZARZĄDZENIE NR 7 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 5 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wybór banku w celu prowadzenia kompleksowej obsługi rachunku bankowego na okres 3 lat oraz ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej.