ZARZĄDZENIE NR 70 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 14 października 2005 roku

w sprawie warunków rozliczenia zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej w ramach stypendium szkolnego.