w sprawie rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego.