ZARZĄDZENIE NR 67 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 13 października 2005 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.