Zmieniające zarządzenie Burmistrza Stąporkowa nr 18/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej