ZARZĄDZENIE NR 5 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 4 lutego 2004 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomościprzeznaczonych do sprzedaży.