ZARZĄDZENIE NR 54 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 12 września 2005 roku

w sprawie powałania komisji odbiorczej do odbioru cząstkowego Etapu II-go zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami P3 i P4 w Stąporkowie przy ulicy Piłsudskiego i przyległych”.