ZARZĄDZENIE NR 53 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 2 września 2005 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.