w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stąporków i podanie do publicznej wiadomości wykazu wydzierżawianej nieruchomości