w sprawie udzielenia bonifikaty i rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego.