ZARZĄDZENIE NR 41 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 5 lipca 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.