ZARZĄDZENIE NR 31 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 8 czerwca 2005 roku

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.