w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2008 z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  położonej w Stąporkowie przy ul. Z. Krasińskiego, stanowiącej własność gminy.