ZARZĄDZENIE NR 21 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 25 kwietnia 2005 roku

w sprawie powołania Komisji odbiorowej do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr1515011 oznaczonej nr geodezyjnym 73/1 w Lutej na odcinku Luta II – Luta III”.