ZARZĄDZENIE NR 15 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 15 marca 2005 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.