w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Stąporków i podanie do publicznej wiadomości wykazu wydzierżawianej nieruchomości.