o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.