ZARZĄDZENIE NR 12 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 3 marca 2005 roku

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.