w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie”.