ZARZĄDZENIE NR 10 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.