ZARZĄDZENIE NR 9 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.