w sprawie przeznaczenia  lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3 stanowiącego własność gminy położonego w miejscowości Krasna 60 do oddania w najem jako lokal służbowy