ZARZĄDZENIE NR 7 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 11 lutego 2005 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.