ZARZĄDZENIE NR 5 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 21 stycznia 2005 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.