o podaniu do  publicznej   wiadomości   wykazu   nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży