w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym.