w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych w gminie Stąporków.