ZARZĄDZENIE NR 3 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 10 stycznia 2005 roku

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.