ZARZĄDZENIE NR 2 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 10 stycznia 2005 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.