ZARZĄDZENIE NR 1 / 2005 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 6 stycznia 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.