w sprawie ustalenia dnia 23 maja 2008 roku dniem wolnym od pracy.