ZARZĄDZENIE NR 94 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.