Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5fc36bd-d79c-11ee-8305-7e4937eb936d

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d5fc36bd-d79c-11ee-8305-7e4937eb936d