w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Stąporków