W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2023-2026

Data uchwały:
2023-11-17

Numer uchwały:
LXXXIII/559/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia