w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 EURO na wykonanie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stąporków.