W sprawie:
aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie programowania oraz wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międz

Data uchwały:
2023-05-25

Numer uchwały:
LXXVI/519/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia