W sprawie:
aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie opracowania Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszar

Data uchwały:
2023-05-25

Numer uchwały:
LXXVI/518/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia